SOWAR
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław, POLAND
 
 
The Company is registered by:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 1 311 000,- PLN
NIP: 8992191360, REGON: 931186053