SOWAR
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel +4871 343-65-23
fax +4871 343-65-23 w.10
Anna Brzóska
sprzedaż
tel. 71 34 36 523 wew. 20
 
 
Anna Osowiecka
logistyka
tel. 71 34 36 523 wew. 52
 
Sowar Sp. z o.o. jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 4 600 000,- PLN
NIP: 8992191360